Äldre- och omsorgsnämnden

Sigtuna ska vara en välfärdskommun där alla trivs och känner sig trygga. Vår kommun skall sträva efter att bli en av Sveriges bästa kommuner att åldras i. Därför är trygghets- och tillgänglighetsfrågor högt prioriterade liksom möjligheten att få välja utförare inom omsorgsservice och särskilda boenden.

Vi skall succesivt bygga upp så kallade trygghetsboenden i de nya bostadsområdena som växer fram i vår kommun, där äldre kan fortsätta bo i hemmiljö men med full omsorgsservice och socialt umgänge inom räckhåll.

Vi ska också kraftfullt arbeta för att våra kommuninvånare ska känna sig trygga, självständiga och delaktiga i samhället utifrån varje persons individuella förutsättningar. Personer med funktionsvariation ska ha goda möjligheter till jobb, bostad och fritid. Vi skall i samverkan med kommunens pensionärsråd, idéburna föreningar och frivilligorganisationer, förebygga utanförskap och ensamhetskänsla hos våra äldre genom att etablera gemensamma måltids- och mötesmiljöer i så kallade träffpunkter. Det är också ytterst viktigt att vi fortsätter finna former för att personer med hemtjänstservice får möta så få olika utförare som möjligt i sina hem. Man skall känna igen och vara trygg med den personal som kommer.

 

Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun