Mål och budget

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas. I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Pågående budget (2019-2021

På kommunfullmäktige den 29 november 2018 antogs Sigtuna kommuns mål och budget 2019-2021. Det är kommunens kärnverksamheter - skola, förskola, familje- och äldreomsorg - som tillsammans med trygghet är de prioriterade områdena, berättar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Kommande budget fastställd (2020-2022

Under kommunfullmäktige den 19 juni 2019 fastställdes budgeten för 2020 samt planen för 2021-2022.

Totalt tillskjuter kommunen närmare 120 miljoner kronor till kärnverksamheter.

Till exempel:

  • +49mkr till förskola och skola
  • +26mkr till äldreomsorgen
  • +10mkr till utbildning och arbetsmarknad
  • +9,5mkr till individ- och familjeomsorgen

Det beslutades också att skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 20,00 procent.

Kommunen visar ett överskott på 50 miljoner kronor och når därmed i princip det tvåprocentiga överskottsmål som Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar alla kommuner att nå.
- I och med mål och budget 2020 har vi nu på bara några år lyckats vända kommunens ekonomi, som var riktigt illa ute. Samtidigt lyckas vi tillföra våra kärnverksamheter nästan 120mkr. Tack vare en konsekvent och ansvarsfull politik är vi på god väg mot det långsiktiga målet där Sigtuna kommun ska vara bland Sveriges 50 bästa kommuner inom samtliga våra verksamheter, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande. - De resursförstärkningar vi gör nu går till skola, förskola, äldreomsorg och till vården av våra sjuka och svaga i samhället, säger Olov Holst.
Det stora trygghetsarbetet som påbörjades förra året fortsätter – bland annat ska ett Trygghetscenter öppna i Märsta Centrum och i Valsta ska biblioteket, som varit stängt i två år, öppna igen. Och det är väldigt tydligt var Sigtuna ska vara om fyra år: - Om fyra år ska vi vara en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i, säger Olov Holst.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan