Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter samt andra övergripande och viktiga frågor beslutar fullmäktige om.

Till dessa frågor hör den kommunala budgeten. Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för respektive nämnders verksamheter. En viktig del i arbetet är därför uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet.

Kommunfullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och utser ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser.

Ledamöter utses i samband med val

Kommunfullmäktiges ledamöter utses i allmänna val i september månad vart fjärde år av kommunens röstberättigade invånare. I Sigtuna kommun har fullmäktige 51 ledamöter. Vilka dessa är kan du se via länken ovan till höger. Mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022 har kommunfullmäktige i Sigtuna kommun följande sammansättning: 

  • 16 mandat Moderata Samlingspartiet
  • 3 mandat Centerpartiet
  • 3 mandat Liberalerna
  • 3 mandat  Kristdemokraterna
  • 2 mandat Sigtunapartiet Samling för Sigtuna
  • 12 mandat Socialdemokraterna
  • 7 mandat Sverigedemokraterna
  • 3 mandat Vänsterpartiet
  • 2 mandat Miljöpartiet de gröna

Ta del av kommunfullmäktiges debatter och beslut

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista torsdagen i varje månad med början klockan 18.30 i Kunskapens hus. Sammanträdena är offentliga, vilket betyder att vem som helst får komma och lyssna. Tid och plats för sammanträdet med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas annonseras i lokal tidning.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via Radio Sigtuna 88,2 Mhz. Den som är intresserad kan också via webb-TV direkt följa sammanträdet eller titta på sändningen i efterhand.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar

Relaterade länkar