Att rösta i EU-valet på valdagen

På valdagen röstar du i den vallokal som tillhör det distrikt du bor i. Vilket distrikt och vilken lokal det är står på ditt röstkort.Vallokalerna har öppet mellan klockan 8 och 21.

För att rösta måste du alltid kunna legitimera dig, antingen genom att du har med dig ID, eller genom att någon som känner dig kan intyga vem du är. Du behöver inte ha med dig röstkortet för att rösta i vallokal, men det kan vara bra för att veta vart du ska.

Valdistrikten vid EU-valet 2019 är desamma som vid de nationella valen 2018, och därför är också lokalerna samma. I vissa skolor har rummen för röstmottagningen ändrats, titta på skyltarna runt lokalen och fråga röstmottagarna om du är osäker. 

Om du inte har möjlighet att besöka din vallokal kan du förtidsrösta vid Märsta bibliotek, Träffpunkten. Ingången är från Kulturtorget. Öppet kl. 8-21.00.

Har du frågor?

Hör av dig till valkansliet Sigtuna kommun:

Lördag 25 maj kl. 10-14

Valdagen 26 maj kl. 8-21.00

Tel: 08-591 260 02.

 eller till:

Valupplysningen, Valmyndigheten

020-825 825

 

Film - rösta på valdagen

Distrikt                                                  Vallokal

1. Sjudargården/Prästängen/S:t Per      Hällsboskolan, aulan

2. Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken        S.t Olofs skola, matsalen

3. Brännbo/Klockbacken/Haga              S:t Pers skola, matsalen

4. Til                                                       S:ta Gertruds skola, matsalen

5. Norrbacka/Arenberga                        Norrbackaskolan, matsalen

6. Norrbacka                                          Norrbackaskolan, idrottssalen

7.G: a Märsta                                         Sätunaskolan, matsalen

8. Sätuna                                                Sätunaskolan, matsalen

9. Norra Ekilla/Södra Ekilla                     Ärlingheden förskola

10. Centrala Märsta                                Kommunhuset

11. Ekillatorp/Märsta centrum                 Ekillaskolan, aulan

12. Tingvalla                                            Ekillaskolan, aulan

13. Östra Valsta                                      Valstaskolan, matsalen

14. Norra Valsta                                      Sagaskolan, matsalen

15. Valsta centrum                                  Valstaskolan, matsalen

16. Östra Steninge                                  Galaxskolan, matsalen

17. Odensala                                           Odensala skola, matsalen

18. Lunda/skepptuna/Vidbo                     Skepptuna bygdegård

19. Norra Rosersberg/Skånela                Råbergsskolan, matsalen

20. Södra Rosersberg                             Råbergsskolan, matsalen

21. Västra Steninge                                 Galaxskolan, matsalen

22. Norra Sigtuna                                    Hällsboskolan, aulan

23. Södra Valsta                                      Eddaskolan, matsalen

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan