Dialog kring samverkan för ökad tillgänglighet

Sigtuna kommun vill skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhällslivet. Vi vill förnya vårt samarbete med personer med funktionsnedsättning/deras anhöriga. Vi vill veta hur du skulle vilja att ett sådant samarbete skulle kunna se ut i praktiken.

 

Vi bjuder in till två mötestillfällen, antingen kan du komma den 2 april kl. 17.00 - 19.00 eller den 4 april kl. 15.00 - 17.00.

Träffarna äger rum i kommunhuset, Södergatan 20, Märsta.

Vi bjuder på fika.

Vill du delta vid någon av träffarna, anmäl dig till Kerstin Alksten, kerstin.alksten@sigtuna.se, 070-645 03 86 så får du mer information. Skriv dina kontaktuppgifter och vilken dag du vill komma. Vi behöver din anmälan senast den 25 mars kl. 12.00.

Om du har synpunkter på brister i tillgänglighet, dålig belysning eller likande ber vi dig anmäla detta via sigtuna.se eller vårt kontaktcenter, 08-591 260 00, måndag - torsdag 8.00 - 17.00 och fredag 8.00 - 15.00.

Inbjudan till dialog kring samverkan för ökad tillgänglighet

Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2018 - 2021

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan