Kommunalt partistöd

Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen, som ger fullmäktige rätt att besluta ”om partistödets omfattning och formerna för det”. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner gör det idag.

Partistöd betalas till alla partier som fått mandat och som tagit plats i fullmäktige. Stödet betalas ut under de år partiet är representerat i fullmäktige och som längst under ett år efter det att representationen upphört.
 
Stödet får inte, enligt kommunallagen ”utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti” och baseras därför på en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Den exakta utformningen och nivån varierar dock mellan kommunerna.
 
För Sigtuna kommuns del har fullmäktige beslutat om kommunalt partistöd och administrativt stöd samt fastställt reglemente avseende ersättning till kommunalt förtroendevalda.

Reglemente för partistöd i sigtuna kommun finner du här i den kommunala författningssamlingen.
 
På Sveriges Kommuners och Landstings hemsida (se länk till höger) kan man läsa mer om reglerna för kommunalt partistöd och hur stort stödet är i andra kommuner. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan