Tryck på knappen om du snabbt vill lämna sidan.

Lämna sidan.

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

• Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
• Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
• Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
• Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
• Tvingar dig till något sexuellt
• Tar kontrollen över din ekonomi

Du har rätt till skydd och stöd


Enheten för våld i nära relation finns för dig som är över 18 år. Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du kan få hjälp med:


• Stödsamtal
• Skydd och tillfälligt boende
• Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen

• Ekonomisk hjälp – Försörjningsstöd (se relaterade kontaktuppgifter i högerkolumnen)

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill, se kontaktuppgifter i högerkolumnen. Vid akut fara, ring alltid 112.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation