Tryck på knappen om du snabbt vill lämna sidan.

Lämna sidan.

Barn som upplever våld i en nära relation

Att uppleva våld kan innebära att:

• Bli utsatt för våld (allt från slag, knuffar, sexuellt våld, trakasserier och hot till känslomässig avvisning)
• Se eller höra våld
• Se våldets tecken (till exempel blåmärken, trasiga saker, rädsla)
• Känna av stämningen i hemmet

De flesta barn är medvetna om vad som händer i familjen även om anhöriga inte tror det. Barn märker fort om någon närstående inte mår bra, men de berättar inte alltid om sina känslor . Att ett barn mår dåligt eller känner oro kan istället visa sig i lek eller på annat sätt i deras beteende.

Gör en orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten utreder situationen, ger stödsamtal och vidtar nödvändiga åtgärder.

Vissa yrkesverksamma är skyldiga enligt lag att göra en orosanmälan. Det gäller exempelvis dig som arbetar i skolan , sjukvården eller på polisen.

Stöd och hjälp till barn som upplevt våId

Hos socialtjänsten kan barnet och dess anhöriga få hjälp. Exempelvis:

• StödsamtaI
• Gruppverksamhet för barn
• Stöd i föräldrarollen för barnens bästa
• Kontaktperson eller kontaktfamilj
• Andra åtgärder om situationen blir akut, exempelvis jourhem

Vid akut fara, ring alltid 112

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation