Tyck till: Nationella brukarundersökning inom Individ- och familjeomsorgen

2017-08-30

Dela med dig av din upplevelse av kvalité i kontakt med Individ- och familjeomsorgen samt försörjningsstöd i Sigtuna Kommun.

Brukarundersökningen omfattar fem kvalitetsområden; information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Enkäten, som består av åtta frågor, finns tillgänglig på följande språk: svenska, engelska, pashto, dari, arabiska, finska, somaliska och tigrinja.

Enkäten delas ut till samtliga brukare vid möte/besök med de verksamheter som deltar. Tanken är att resultaten ska bidra till verksamhetsutveckling och förbättring av kvalitén.

Undersökningen pågå 4 september till 8 oktober.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan