Öppenvård för vuxna med beroendeproblematik

Öppenvård Vuxna erbjuder stöd och behandling för enskilda vuxna som har beroende- och missbruksproblematik eller svårigheter som de själva upplever att de inte kan hantera, tex med ilska eller utåtagerande beteende. Vi erbjuder stöd även för anhöriga. Både akut och mer långsiktig hjälp erbjuds.  

Vad kan vi erbjuda

Vi har olika enskilda behandlingsprogram och planerar att starta grupper under året. Behandlingsarbetet utformas efter uppdrag av ansvarig socialsekreterare och i samråd med den enskilde men även efter uppdrag från Sigtuna beroendemottagning. Behandlande insatser sker oftast på plats hos oss i våra lokaler men du kan även få hjälp och stöd i hemmet. Har du ett mer omfattande behov av behandling kan du ansöka om att få delta i våra olika behandlingsprogram.

Ansökan

Du kommer i kontakt med oss via mottagningsenheten där du kan få rådgivning eller göra en ansökan om stöd.

Snabb kontakt för samtalsstöd

Vi kan erbjuda en snabb kontakt för stödsamtal, där du inte behöver ha en pågående utredning hos socialtjänsten. Antalet stödsamtal är begränsade till max fem stycken och du kan kontakta mottagningsenheten eller oss direkt.

Stöd till dig som är anhörig

Du som är anhörig eller närstående till någon som utvecklat ett beroende kan få stöd för egen del. Närstående är t.ex.partner, barn, förälder, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. Vi erbjuder stödsamtal och anhörigprogrammet, som är en serie rådgivande träffar. Kontakta oss för mer information.

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation