Missbruk och beroende

Har du problem med missbruk eller beroende, eller känner du någon som har det? 

 

För dig som är över 18 år och är orolig för dina alkohol- och drogvanor, spelvanor eller om du upplever att du behöver hjälp att bryta ett beroende finns det olika typer av stöd som du kan få.


Exempel på stöd och hjälp kan vara:

  • Individuell samtalsbehandling via kommunens öppenvård
  • Pallas, kommunens drogfria boende med stöd för vuxna med beroendeproblematik
  • Stöd till dig som är anhörig till någon som har ett missbruk
  • Samverkan tillsammans med landstingets beroendevård
  • Heldygnsvård på behandlingshem

  

Hur gör jag om jag behöver hjälp?

Ta kontakt med Individ- och familjemsorgens mottagningsenhet för att ansöka om stöd. Du får sedan träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder dina behov och bedömer vilken hjälp du kan få.

Om du är orolig för någon annan kan du också ta kontakt med mottagningsenheten.

All kontakt med socialtjänsten är avgiftsfri förutom att du kan få betala en egenavgift på behandlingshem samt för boende på Pallas.

 

Samverkan mellan kommun och landsting

Vi har ett nära samarbete med Beroendecentrum Stockholm som drivs av Stockholms läns landsting. Landstinget har lokala öppenvårdsmottagningar samt sjukhusbaserad slutenvård för avgiftning, abstinensbehandling och utredning. Socialsekreterarna har daglig kontakt med landstingspersonalen.

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation