Sysselsättning och träffpunkt

För dig som behöver en meningsfull sysselsättning men har svårigheter att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.  

För att arbeta i en sysselsättningsverksamhet krävs ett biståndsbeslut, men det finns även en öppen verksamheter Café 4:an dit alla är välkomna utan beslut. 

Kommunen har flera sysselsättningsverksamheter där arbetsuppgifterna kan variera från enklare till mer avancerade utifrån din förmåga och dina mål. I en sysselsättning ges insatser som stödjer dig i att skapa/utveckla dina resurser. Du som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om den här insatsen.

Här är kommunens sysselsättningsverksamheter:

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation