IPS - Individual Placement and Support

IPS finns för dig som

 • önskar finna, få och behålla ett arbete.
 • önskar finna en studieplats.
 • har en psykisk funktionsnedsättning.
 • har biståndsbeslut från handläggare gällande sysselsättning.
 • är 18-64 år.
 • bor i Sigtuna kommun.

Vad är IPS?

 Vi arbetar med individuellt anpassat stöd till arbete (Individual Placement and Support). Målsättningen är att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter att komma ut i arbete eller studier. För att kunna delta i IPS behöver du ha ett beslut från en handläggare gällande sysselsättning. Då det är viktigt för oss att kunna ge dig rätt stöd och vägledning kommer vi ha ett tätt samarbete med dig och de kontakter du har idag inom exempelvis vården och Försäkringskassan.

Vad kan vi ge dig stöd och vägledning i?

 • Att kartlägga dina intresseområden.
 • Att hitta arbetsplats eller söka studieplats.
 • Att göra en arbetsplan.
 • Att vara med på arbetsplatsen.
 • Att tillsammans med dig sammarbeta med det kontaktnät du har, exempelvis vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och anhöriga.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation