Tilgärdets gruppbostad

På Tilgärdet har vi målet att du ska leva ett självständigt liv utifrån dina förutsättningar och att du ska få ett rikt liv efter dina önskemål och på dina villkor. Vi ser det friska och ger stöd i det.

Boendet

Tilgärdet är ett gruppboende strax utanför Sigtuna. Inriktningen utgår från personer med psykiska funktionsnedsättningar. Här har du en egen lägenhet med kokvrå/kök och toalett. Du har dessutom tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Till huset hör även en stor trädgård med möjlighet till umgänge och trädgårdsarbete. Alla lägenheter har balkong eller uteplats. Boendet är bemannat dygnet runt.

Arbetssätt

På Tilgärdet får du stöd utifrån dina behov. Vi upprättar individuella genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Individuell omvårdnad, hjälp med praktiska saker samt berika din fritid för att kunna ta del av det som samhället erbjuder. Vi uppmuntrar till daglig sysselsättning på individ nivå. I de fall det är möjligt jobbar vi aktivt tillsammans med boende och handläggare på kommunen för att boenden ska kunna slussas till egna lägenheter med stor delaktighet i samhället. Personalen som arbetar har utbildning/erfarenheter inom vård, omsorg samt psykiatri.

Kontaktman

Du får egen kontaktman som ger mer ingående tar ansvar för din individuella planering och uppföljning.

Fritid

Så långt som möjligt tillgodoser vi dina önskemål om fritidsaktiviteter. Närhet till en härlig natur utökar möjligheten till utevistelse. Enheten har tillgång till bil.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation