Psykisk funktionsnedsättning

Stöd till kommuninvånare med psykisk funktionsnedsättning

För personer som har psykisk funktionsnedsättning finns särskilt anpassade stödformer enligt socialtjänstlagen (SoL) som skall underlätta möjligheterna att klara vardagen. Du kan exempelvis ansöka om boendestöd, sysselsättning, kontaktperson och övriga insatser utifrån dina behov.

Sigtuna kommun har utvecklat verksamheter för att den enskilde ska kunna:

  • Komma ut i samhället
  • Ha någon form av sysselsättning
  • Umgås med andra
  • Sköta vardagliga ärenden
  • Sköta sjukvård och andra myndighetskontakter
  • Sköta sin ekonomi
  • Sköta den egna bostaden

Verksamheter som finns för ovanstående stödinsatser är:

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation