FoU nu- forskning och utveckling

FoU nu är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av sju kommuner Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt av Stockholms läns landsting.

Kärnan i FOU nu:s arbete är att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i det vardagsarbete som sker inom vård och omsorg.

Brukar- och patientnära forskning och utveckling skapar mervärde för personer med funktionsnedsättning och för äldre personer inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

En viktig utmaning är att få ungdomar att vilja utbilda sig och arbeta inom äldreområdet. Därför samarbetar FOU nu med lokala universitet och högskolor. En kunskapsbaserad och utvecklingsinriktad vård och omsorg gör det till en mer attraktiv arbetsplats.

Läs mer om FoU nu - se länk till höger. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan