Skattkistan

 Skattkistan

På Skattkistan vill vi bedriva en verksamhet som gör skillnad. Utifrån att barnen/ungdomarna får möjlighet till miljöombyte, friluftsaktiviteter och social samvaro ger vi anhöriga möjlighet till avlastning.

Korttidsboendet

Skattkistans korttidsboende ligger i utkanten av Sigtuna med gångavstånd till badplats och Sigtuna centrum. Skog med fina promenadstigar finns också i nära anslutning. Det finns 8 rum och 2 gemensamhetsutrymmen som fördelas till barnen. Till korttidsboendet hör en trädgård och lekplats finns intill. Vi har tillgång till varmvatten-bad och gymnastikhall.

Arbetssätt
På Skattkistan får du stöd utifrån dina individuella behov. Personal finns alltid tillgänglig när du är hos oss.

Kontaktman
Du får egen kontaktman som mer ingående tar ansvar för din individuella planering och uppföljning.

Fritid
Så långt som möjligt tillgodoser vi dina önskemål om fritidsaktiviteter.

Enheten har tillgång till buss.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation