Drakens korttidstillsyn

Draken är en korttidstillsyn enligt LSS före och efter skoltiden för ungdomar med funktionsnedsättning, från 13 år och fram till skolavslutningen i gymnasiet.


Vi erbjuder stöd/omvårdnad och fritidsaktiviteter utifrån intresse och förmåga. Vår verksamhet är ständigt föränderlig och flexibilitet är en naturlig del i vårt arbete. Vi ser det viktiga i att ge ett respektfullt bemötande till föräldrar och ungdomar.

Vi finns på Prästängsvägen 1, Hällsbo, i Sigtuna.

Verksamhetsidé 

”Vi erbjuder en fri tid med varierande aktiviteter utifrån behov och intresse”


Mål

Att stimulera ungdomarna till varierande aktiviteter och kreativitet men också att ge återhämtning efter skoldagen.


Att alla blir sedda, hörda och delaktiga.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation