Korttidstillsyn/fritids för barn och ungdomar

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg plats och meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov och andra ledigheter.

Finns det i familjen ett barn/ungdom med stora funktionsnedsättningar kan du som förälder behöva få tillgång till organiserad tillsyn under längre tid än andra föräldrar. Efter vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år ska det i så fall finnas ett beslut om rätt till denna tillsyn.

 
Korttidstillsyn för skolungdomar med funktionsnedsättning över 12 år ges i anslutning till skoldagen och/eller under lov. Tillsynen ges i form av fritids som gör det möjligt för föräldrar att delta i arbetslivet eller studera.

I kommunen finns Drakens fritids i Sigtuna. Du hittar information om verksamheten i vänstermenyn.

Kontakt

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare, via växeln tel 08-591 260 00.


Läs mer om hur du ansöker via länk till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Mer infomation: