Kontaktperson

För vissa personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att knyta kontakter, då kan en kontaktperson behövas. 

Kontaktpersonens uppgift är först och främst att vara en vän att dela intressen med och känna förtroende för. Det finns inga krav på särskilda aktiviteter eller bestämt till antalet timmar utan samvaron är det viktigaste. Det är vanligt att träffas två gånger per månad och att pratas vid i telefon där i mellan.

Vill du få en kontaktperson?

För att få en kontaktperson behöver du göra en ansökan och därefter utreds ditt behov. Läs mer om hur du ansöker här.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson är du en medmänniska, vän och ett personligt stöd till en person med funktionsnedsättning. Ditt uppdrag är att underlätta för personen att leva ett självständigt liv, göra saker tillsammans och hjälpa till att bryta den isolering som ofta förekommer. Det kan handla om att bara träffas över en fika för att prata, ta en promenad, vara smakråd i klädaffären, se en film eller träna tillsammans. Du bör också kunna ge råd i okomplicerade vardagliga situationer. Vara ett bollplank.
Som kontaktperson kommer du att göra en viktig och värdefull insats.

Vem kan bli kontaktperson?

Du måste vara minst 18 år, ha tålamod, vara lyhörd och visa stort engagemang för människor. Eftersom det tar tid att bygga upp tilliten till varandra, ser vi gärna att du är inställd på att uppdraget varar i åtminstone ett år.

Ersättning för uppdraget?

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen grundas på rekommendationer från kommunförbundet och arvodet sätts med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen är till för dina utlägg vid aktiviteter tillsammans med brukaren. Brukare står själv för sina kostnader.

Hur gör jag för att bli kontaktperson?

För att kunna avgöra din lämplighet för uppdraget genomför vi intervju, referenskontroll och registerkontroller hos polisens belastningsregister.

 

Varmt välkommen att kontakta eller skicka in din intresseanmälan till:

Therese Longhurst,
Samordnare Ledsagare, Avlösare samt Kontaktperson

08-59126774
therese.longhurst@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer:

Läs mer: