Vänorten

Vänorten

På Vänorten finns 5 hyresgäster som stöttas i sin dagliga livsföring.   

1997 öppnade boendet. Renovering och omstrukturering hösten 2004.

Vårat mål är att alla ska ha en meningsfull tillvaro, att tillgodose allas möjligheter till vidareutveckling, hjälp till självhjälp. Bra komunikation med anhöriga och sysselsättning. Stötta upp i det sociala nätverket. Vi når dessa mål genom att upprätta, följa och följa upp de individuella genomförandeplanen för varje brukre, vara en trygg och stabil arbetsgrupp med välfungerande rutiner.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation