Bostad med särskild service för vuxna

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service. Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare.

I boendet finns personal som kan ge stöd inom de områden som du inte kan sköta själv i hemmet, exempelvis planering, handla mat eller med personlig hygien.

Det finns tre olika varianter av bostad med särskild service:

  • gruppbostad
  • servicebostad och
  • annan särskilt anpassad bostad

Vilken variant som passar dig beror på hur stora behov du har av stöd i boendet.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare via växeln tel: 08-591 260 00.

I vänstermenyn hittar du information om kommunens gruppbostäder, servicebostäder eller annan särskild anpassad bostad. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer: