Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är till för dig som ger stöd och service till en anhörig eller närstående i hemmet. Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av den närstående.

Det kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Avlösarservice beviljas huvudsakligen till familjer med barn som har en funktionsnedsättning, men kan även beviljas till vuxna och äldre. Genom insatsen ska anhöriga och närstående få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet.

Föräldrar och syskon till barn med funktionsnedsättning behöver ofta avlösning för att kunna genomföra egna aktiviteter.

Kontakt

För frågor eller för att ansöka kontaktar du biståndshandläggare i kommunen via växeln 08-591 260 00.

Läs mer om hur du ansöker via länk till höger.


 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer:

Läs mer: