Stöd för dig med en funktionsnedättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor.

Biståndshandläggare hos Myndighetsgruppen kan de lagar som styr vilka rättigheter du har.

Kontakt

För frågor eller för att ansöka kontaktar du biståndshandläggare i kommunen via växeln 08-591 260 00.

Läs mer om de insatser och verksamheter som finns i Sigtuna kommun i vänstermenyn.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Om funktionsnedsättning hos 1177.se