Vilka krav ställs på dig?

 • Om du är arbetslös och inte kan svenska ska du studera på SFI, Svenska för invandrare.
 • SFI anmäler man sig på expeditionen som ligger på Kunskapens Hus, Vikingavägen 2, ingång B, i Märsta.
 • Du ska aktivt söka arbete om du är arbetslös och vara anmäld på Arbetsförmedlingen i Märsta.
 • Du ska söka a-kassa eller alfakassa, AFA, om det är möjligt.
 • Det är obligatoriskt att delta på anvisad aktivitet på jobbcenter.
 • Du ska söka alla bidrag du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning eller underhållsstöd. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer om hur du söker.
 • Om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN.
 • Om du har egna pengar, i Sverige eller utomlands, på banken eller aktier, fonder, villa, bostadsrätt, sommarstuga, båt, bil eller andra tillgångar, kan detta räknas som kapital  och i sin tur kan påverka bedömningen av rätten till bistånd.
 • Sambos, gifta eller registrerade partners måste i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Därför söker man tillsammans.
 • Du måste även redovisa din inkomst och kapital utomlands

Det här kan du göra själv innan

 

 • Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst måste du kontakta dem och kontrollera att din avgift är rätt med den inkomst du har idag.
 • Om du har skulder ska du i första hand göra upp en avbetalningsplan med den du är skyldig pengar. Tips om detta får du hos kommunens budget- och skuldrådgivning.
 • Om du lever på existensminimum och har förbehållsbelopp hos Kronofogden och är i behov av tandvård, glasögonen, medicin, färdtjänst med mera, kan du ta kontakt med dem för att sänka ditt förbehållsbelopp.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation