Vem får söka?

Du som har fyllt 18 år, är boende eller vistas i Sigtuna kommun har rätt till socialbidrag/försörjningsstöd om inte dina inkomster räcker till dina och din familjs grundläggande behov. Allas inkomster i hushållet räknas ihop.  

Introduktion för nyanlända

Du som har uppehållstillstånd beviljat efter den 1 december 2010 ska vända dig till Arbetsförmedlingen som har ansvaret för etablering av nyanlända flyktingar.

Studerande på gymnasiet?

Enligt lagen är föräldrar ansvariga att försörja sina barn som läser på gymnasiet till och med det år de fyller 21 år. Därför är det inte självklart att ungdomar som läser på gymnasiet kan få försörjningsstöd.

Studerande på komvux eller högskola?

Alla studerande på komvux eller högskola ska söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Under sommaruppehåll kan studenter ha rätt till försörjningsstöd om man är aktivt arbetssökande och är inskriven på arbetsförmedlingen. Du måste börja söka arbete under vårterminen.

Socialtjänstens målsättning är att alla studerande som söker försörjningsstöd och är arbetssökande, ska bli erbjudna en praktikplats under sommaren.

Arbetslösa?

Målsättningen är att alla arbetssökande från 18 år kan hänvisas till jobbcenter för olika aktiviteter som stöd till jobbsökeri, praktikmöjligheter med mera.

+65 år?

Om du är 65 år eller äldre och inte har någon pension kan du vända dig till försäkringskassan och ansöka om äldreförsörjningsstöd. Samma sak gäller för dig som har pension som inte räcker för att du ska kunna försörja dig och din familj på den.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Mer information