Hur söker jag?

Ring till Försörjningsstödsenheten och prata med en socialsekreterare för att få information om rätten till bistånd.

Så här går det till

• Ring på angivna telefontider (mån, ons, fre kl 08.30-10.00, tor kl 14.00-15.30)
• Socialsekreterare gör en förhandsbedömning
• Vi skickar ansökningsblanketter hem till dig
• Du lämnar själv ifyllda ansökningspapper i receptionen på Försörjningsstödsenheten, Raisiogatan 1, i Märsta
• Ta med din legitimation
• En socialsekreterare tar hand om din ansökan
• Socialsekreteraren skickar en ny besökstid till dig
• Om vi saknar information ber vi dig lämna in kompletteringar
• Inkompletta ansökningar kan innebära en längre handläggningstid
• Ofullständiga ansökningar innebär att ärendet inte kan utredas och du riskerar att få avslag på din ansökan
• När din ansökan har kommit in får du möjlighet att följa upp ditt ärende
 

Här loggar du in för att följa ditt ärende när du lämna in din ansökan till försörjningsstöd.

Vi arbetar för att erbjuda dig ett nybesök inom 14 dagar. Under långa helger och semestertider kan det ta längre tid.


Dessa kontroller gör vi

Innan vi beviljar försörjningsstöd kontrollerar vi uppgifter hos Bilregistret, Patent och Registreringsverket, Skattemyndigheten, Försäkringskassan, a-kassan, alfakassan hyresvärden, sociala medier med mera. När du skriver under din ansökan godkänner du att vi kan kontrollera dessa uppgifter. Du intygar också att dina uppgifter är sanna.

Meddela förändringar

När du får socialbidrag/försörjningsstöd är du skyldig att tala om för oss när du får inkomster, flyttar eller din familjesituation förändras.  

Skyldigheter för varje ansökan om försörjningsstöd

Socialtjänsten måste ta hänsyn till alla former av ersättningar/inkomster som den som söker får.  Därför kontrollerar vi följande:

 • Centrala studiestödsnämnden, CSN
 • Försäkringskassan
 • Barnbidrag
 • Sjukpenning/föräldrapenning,
 • Vårdbidrag
 • Underhållstöd
 • Bostadsbidrag
 • Pension
 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Rekryteringsbidrag
 • Utbildningsbidrag 
 • Lön
 • AFA
 • A-kassa/Alfa
 • Retroaktiva utbetalningar

Du måste uppge samtliga former av ersättningar/inkomster som du har vid varje ansökan. Om du inte anger rätt inkomstuppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Du ska tala om för din handläggare så fort du får en annan inkomst.

Har du flyttat från en annan kommun?

Om du har fått försörjningsstöd/socialbidrag i en annan kommun är det bra om du informerar socialtjänsten vem din tidigare handläggare har varit.

Retroaktiva ersättningar

Retroaktiva ersättningar räknas som inkomst vilket kräver ekonomisk planering. Om du får ett överskott  en månad, räknas det som en inkomst nästa månad.  Därför är det viktigt att spara!

Du kan läsa vidare gällande en mer detaljerad information om hur du söker ekonomiskt bistånd i Sigtuna kommun på informationsbladet som skickas hem, vid varje nyansökan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation