Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan bara göras av utredarna på Försörjningsstödsenheten och bör ske inom tre månader efter dödsfallet. Den ersätter då den sedvanliga boupputeckningen.

Om tillgångarna efter den avlidne inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras. Förutom begravningskostnader räknas hyra eller vårdkostnader samt till en beräknad kostnad för bouppteckning. Det är det sammanlagda värdet av tillgångarna som räknas. Avdrag för skulder får inte göras.

Om summan av ovanstående utgifter inte täcks av den avlidnes tillgånger är förutsättningarna uppfyllda. Anhöriga kan vända sig till Försörjningsstödsenheten så att en dödsboanmälan kan upprättas.

OBS! Tillgångarna i boet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnaden, vilket innebär att övriga räkningar och skulder får vänta till boets hela omfattning är klarlagd.

 

Bouppteckning ska förrättas om det finns fast egendom, bostadstätt, tomträtt eller eget företag.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation