Ansökan om föreningsbidrag

Föreningsbidrag inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

 

Äldre- och omsorgsnämnden fördelar bidrag till föreningar i Sigtuna kommun som i organiserad form bedriver verksamhet inom nämndens verksamhetsområde. 

Föreningsbidragen för 2019 kommer behandlas av äldre- och omsorgsnämnden under hösten och utbetalnings sker under oktober.

 

Äldre- och omsorgsnämnden fördelar bidraget i två kategorier:

  • pensionärsföreningar
  • ideella föreningar inom nämndens verksamhetsområde

 

Föreningen ska bland annat ha:

  • godkända stadgar
  • plusgiro- eller bankgirokonto
  • säte i Sigtuna kommun
  • majoriteten av medlemmarna folkbokförda i Sigtuna kommun
  • bestå av minst 10 medlemmar

 

Ansökningsblanketter hittar du i kolumnen till höger, sista dag för ansökan är den 22 augusti 2019.

Skicka ansökan till:

Sigtuna kommun
Äldre- och omsorgsförvaltningen
195 85 Märsta

Märk kuvertet "Föreningsbidrag äldre- och omsorgsnämnden"

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Riktlinjer för föreningsbidrag