FoU-Nordväst

FoU-Nordväst är en forsknings- och utvecklingsenhet för socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt omsorg för personer med psykiska funktionsnedsättningar. FoU-Nordväst ägs av åtta kommuner i nordvästra Stockholms län: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Sundbybergs Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Av FoU Nordvästs måldokument framgår att enheten ska - genom forskning och andra utvecklingsinsatser - stödja det vardagliga sociala arbetet samt utveckla effektiva system och rutiner för utvärdering och uppföljning.

FoU-enhetens uppgifter är i huvudsak:

  • utvecklingsarbete
  • utvärdering
  •  forskning
  • handledning

FoU-Nordväst ska också vara en mötesplats för socialarbetare, särskilt fokusera
frågor som rör samverkan samt profilera nordvästkommunerna i förhållande till storstadsregionen i övrigt.

Arbetet har delats in i "fält" motsvarande det sociala arbetet

  • socialt arbete med inriktning mot försörjningsstöd
  • socialt arbete med barn, unga och familjer
  • socialt arbete med vuxna, särskilt missbruk
  • socialtjänstpsykiatri

 

Läs mer om FoU-Nordväst - se länk till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation