Ensamkommande flyktingbarn

Sigtuna kommun är en av de stora ankomstkommunerna i landet. Som ankomstkommun har man ett ansvar att ordna boende, omvårdnad och stöd åt ungdomen under den allra första asyltiden.

Flera kommunala myndigheter är involverade i mottagandet. Överförmyndaren utser god man, socialtjänsten tillser att den unge får ett lämpligt boende och vid behov stödinsatser och skolan ansvarar för att ordna skolplats senast en månad från ankomsten.

Oberoende av asylutredningen som är Migrationsverkets ansvar har kommunen skyldighet att ta väl hand om de ensamkommande asylsökande barnen/ungdomarna.

Sigtuna kommun har flera gruppboenden åt ensamkommande flyktingbarn.

Ibland finns behov av att placera ett barn eller ungdom i ett familjehem, t ex därför att barnet är alltför ungt för att bo på ett gruppboende. Har man intresse av att åta sig ett uppdrag som familjehem eller särskilt förordnad vårdnadshavare, anmäl gärna dig genom att skriva ett e-postmeddelande eller ring till oss, se kontaktinformation till höger.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation