Till dig som tonårsförälder

Är du som förälder orolig för din tonåring? Här kan du få tips och råd om du tror att din tonåring riskerar att fastna i kriminalitet eller missbruk.

Alla ungdomar har rätt till en bra och trygg uppväxt. I Sigtuna kommun liksom i övriga Sverige förekommer ett oroande missbruk av alkohol och andra droger. Föräldrarna är sina ungdomars förebild och vägvisare i livet. Andra vuxna kan komma och gå i barnens liv men föräldrarna är oftast de som finns kvar i livets olika skeden.

Just under tonårstiden sker mycket i ungdomars liv och de testar gränser. Många föräldrar har en pressad tillvaro och det kan ibland vara svårt att räcka till. Dessutom växer många ungdomar upp i ett annat samhälle än sina föräldrars – mellan separerade föräldrar, mellan olika kulturer och under stark påverkan av kommersiell ungdomskultur.

Alldeles oavsett oron för missbruk har tonårsföräldrar all anledning att vara delaktiga i sina ungdomars liv. Har du en bra och nära relation till ditt barn känner du ofta ”i magen” om något är fel.

Föräldrar kan vara bra på att upptäcka missbruk och andra problem om du lär dig några basfakta om droger och tonårstiden, om du inte lägger skuld på dig själv och om du vet vart du ska vända dig för att få hjälp.

Varningssignaler

  • Ändrade fritidsintressen
  • Byte av umgänge
  • Skolk
  • Skolan går sämre
  • Kriminalitet
  • Humörsvängningar
  • Umgänge med andra ungdomar som har allvarliga sociala problem

OBS! Ovanstående exempel kan vara varningssignaler men kan också vara vanlig frigörelse.

Vad kan man göra?

Du kan alltid kontakta socialtjänsten om du behöver stöd, hjälp och råd. Prata med din tonåring och tala om varför du är orolig. Din tonåring blir kanske upprörd. Om oron var ogrundad har du visat att du bryr dig och du har kanske hittat något annat problem. Om dina misstankar stämmer så finns det en god chans att bryta utvecklingen. De flesta ungdomar slutar med missbruk och kriminalitet med stöd av föräldrar om omgivning.

Sök hjälp vid missbruk

I mellanfasen blir tecknen tydliga: skolk, snatteri, lögner, din tonåring missköter tider och regler. Nu är det viktigt att kontakta skolan och diskutera situationen. Du kan diskutera med andra föräldrar om vilka konsekvenser ett fortsatt dåligt beteende ska få. Om du inte tidigare sökt hjälp är det dags att göra det nu. På denna sida kan du läsa mer om vad du kan göra vid drogmissbruk.

Hjälp ditt barn aktivt

I ett sent skede kan det vara så att din tonåring har fastnat i missbruk eller kriminalitet. Om din tonåring själv säger att han eller hon har problem är det lättare att erbjuda hjälp. Tveka inte även om din tonåring förnekar sitt missbruk eller kriminalitet. Du hjälper inte ditt barn genom att vara passiv. Att hjälpa en ung person i detta stadium kräver energi och du kan behöva ta hjälp av andra.

Kontakter

Mini-Maria Sigtuna Märsta, Södergatan 19 A, Märsta
Telefonrådgivning och tidsbokning 

Sjuksköterska måndag-fredag 8.30-15.30 08-123 474 59
Kurator måndag-fredag 8.30-15.30 08-591 263 71

 

Socialtjänsten och mottagningsenheten för barn och ungdom
Telefonnumret är: 08-591 263 16

Mottagningstelefonen är alltid bemannad;

Måndag - Torsdag 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00
Fredag 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00

Övrig kontorstid, växeln  08-591 260 00

Socialsekreterare fält 
Råd och stöd för ungdomar upp till 20 år och deras föräldrar. Vi inriktar oss på kriminalitet, missbruk/alkohol, våld och utanförskap.
Kontaktuppgifter:
Ömer Sarac
omer.sarac@sigtuna.se
Måndag & tisdag 13.00-16.00 Tfn: 08-591 263 34
Heidi Asmanova
heidi.asmanova@sigtuna.se
Måndag & tisdag 13.00-16.00 Tfn: 08-591 267 20

Familjecentrum har öppen kuratorsverksamhet för föräldrarådgivning (”öppen dörr”) till föräldrar med barn i alla åldrar.  Våra kuratorer nås på följande nummer
08-597 833 22 – Ulrica 
08-597 833 64 – Åsa
Under relaterade länkar finns mer infomation om familjecentrum.

Maria ungdom
Akuta ärenden dygnet runt
Jourtelefon  08-123 474 10
Besöksadress Finsens väg 1, Stockholm

Beroendestöd för vuxna
Sigtuna kommuns beroendemottagningen  08-123 472 10
Kommunens missbruksgrupp, Mottagningsenheten  08-591 263 16

Mottagningstelefonen är alltid bemannad;

Måndag - Torsdag 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00
Fredag 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00

 Övrig kontorstid, växeln  08-591 260 00

 

Polisens föräldratelefon
Tis, ons, tors kl 9-16  020-217 000

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar