Skolfrånvaro

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Skälen till frånvaron kan vara många olika. Det kan börja med att eleven stannar hemma mer och mer för att till slut inte gå till skolan alls.

Bakgrunden kan till exempel vara att eleven har blivit mobbad utan att någon har upptäckt det, eller inte har fått den hjälp i skolan som han eller hon hade behövt.

Andra elever som kan bli kvar hemma är elever som har en funktionsnedsättning, till exempel autism. Ofta behöver de här eleverna få hjälp från både hemmet, skolan och socialtjänsten.

Läs mer om skolproblem och skolk hos 1177.se.

 

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med mentor, kurator, skolsköterska eller skolläkare på din skola. Du kan få stöd och hjälp samt att ta andra kontakter vid behov.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Mer information