Problem i skolan

Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person. När du inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat.   

Söka hjälp och stöd

Det är viktigt att berätta att man inte mår bra i skolan. Man kan vända sig till sina föräldrar, någon annan vuxen man har förtroende för, en lärare eller annan personal på skolan till exempel skolkuratorn eller skolsköterskan.   

Känns det svårt att prata kan du försöka skriva istället, eller rita. Läs mer om

Ungdomsmottagningen

Du kan också vända dig till psykolog eller kurator på ungdomsmottagningen.

 Om man inte vill prata med någon man känner kan man tala med någon i en telefonjour, till exempel BRIS.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Mer information om problem i skolan