Dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Bakgrunden till läs- och svårigheter är ofta komplicerad. Det finns många tänkbara orsaker, t.ex. dålig undervisning, språkstörning, annat modersmål, koncentrationssvårigheter, utvecklingsstörning, dyslexi m.m.

Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner som innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.

Problemen är ofta ärftliga och bestående. På din skola kan du få hjälp. Om man får hjälp att öva sina läs- och skrivförmågor kan besvären minska.

En dator med rättstavningsprogram kan vara ett bra hjälpmedel och en så kallad läslinjal kan göra det lättare att följa texten. Talböcker kan också vara till hjälp. 

 

Kontakta:

Din mentor/lärare

Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du eller dina föräldrar i första hand kontakta din lärare/mentor. 

Elevhälsan

Du kan vända dig till Barn- och elevhälsoenheten för hjälp och stöd. Där finns bland annat specialpedagog, psykolog och skolläkare.

 

Skoldatateket

Skoldatateket erbjuder elever, föräldrar skolpersonal och utbildning och provning av lärverktyg och pedagogisk programvara.

Via elevens skola görs en skriftlig ansökan till Skoldatateket.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Mer information hos andra