Anhörigstöd

blåsippor i blomning 

I Sigtuna kommun finns två anhörigkonsulenter som arbetar med att ge stöd till anhöriga. Anhörigkonsulenterna samordnar och driver utvecklingen av anhörigstödet tillsammans med andra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och landstinget.

Här nedan ser du exempel på vad du kan få stöd och hjälp med:

Stödsamtal
Vill du prata med någon om din situation? Du kan boka tid för ett samtal med en anhörigkonsulent. Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Anhöriggrupper
I en grupp med andra anhöriga kan du öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig, få råd och tips och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Kontakta anhörigkonsulenterna för information om aktuella grupper och intresseanmälan.

Information
Ibland kan det vara svårt som anhörig att veta vart man ska vända sig för att få hjälp. Anhörigkonsulenterna kan informera om vart du kan vända dig för att få stöd i kommunen eller i landstinget. Anhörigkonsulenterna kan också informera om frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsföreningar, samfund och andra intresseorganisationer.
Handbok för anhöriga 

Föreläsning och aktiviteter
För dig som är anhörig anordnas det ibland föreläsningar och aktiviteter.

Anhörigvårdarkort
Personer som vårdar eller stödjer en närstående ges möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Anhörigvårdarkortet skall fungera som en trygghet både för personen som ger stöd och hjälp och för den som är beroende av hjälpen. Anhörigvårdarkortet innehåller bland annat information på den som ger hjälp och den som är beroende av dennes hjälp. För att få anhörigvårdarkort kontakta anhörigkonsulenterna.

 

Insatserna är öppna för alla och avgiftsfria
Välkommen att höra av dig till anhörigkonsulenterna, kontaktuppgifterna hittar du till höger under rubriken Kontakt.

Avlösning
Du som vårdar en närstående kan ibland behöva avlösning från ditt omvårdnadsansvar.
Läs mer om avlösning 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation