Stöd till dig som är anhörig

blåsippor i blomning

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående som behöver hjälp i vardagen. Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv.

Vi vänder oss till dig som ger vård och stöd till personer som har en funktionsnedsättning, som är långvarigt sjuka eller som är äldre. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående har rätt att söka stöd av kommunen. Du är en viktig samarbetspartner kring de vård- och omsorgsinsatser som riktas till din närstående. Råd och stöd till dig kan ha stor betydelse för ditt välbefinnande och förebygga ohälsa.

Vi har som mål att så tidigt som möjligt nå dig så att vi kan ge dig råd, stöd och information!

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Stödsamtal
  • Anhöriggrupper
  • Information
  • Föreläsningar och aktiviteter
  • Anhörigvårdarkort
  • Mötesplatser

De insatser vi erbjuder är öppna för alla och avgiftsfria. För mer information är du välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Läs mer om anhörigstöd

Övrigt stöd

 

Här nedan hittar du även länkar till ytterligare information och stöd som finns i kommunen som är till dig som är anhörig, partner, förälder eller barn och ungdom. Det finns bland annat föräldrautbildningar och grupper för barn eller ungdomar med föräldrar som drabbats av psykisk ohälsa eller har ett missbruk.

         Länk till öppenvården

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Ladda hem vår broschyr på svenska eller finska

Läs mer på andra webbsidor

Från 1 juli, 2009 finns det en lag som säger att kommunerna ska erbjuda stöd för den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter och förslag på hur stödet till anhöriga kan utvecklas, hör av dig till kommunens anhörigkonsulenter.