Omvårdnadsinsatser

Du som bor hemma och har svårt att sköta din egen omvårdnad kan få hjälp av hemtjänsten.

Du ansöker om bistånd för omvårdnadsinsatser genom biståndshandläggare för det område du bor i.

De omvårdnadsinsatser som du kan få bistånd för är

  • Personlig omvårdnad som till exempel hjälp med hygien, bäddning, på- och avklädning
  • Hjälp med mathållning eller matdistribution

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer