Valstagruppen

Vi ansvarar för hemtjänst för personer som bor i Valstaområdet och Steninge i Märsta. Vår hemtjänst bygger på respekt, trygghet och empati.                    

Mål

 

Vår målsättning är att ge den vård och omsorg som behövs och vi utför vårt arbete enligt biståndsbeslut.                                          

 

  • Vi visar respekt; tar hänsyn till din kulturella och religiösa bakgrund och försöker följa dina rutiner.. Dessutom har vi tystnadsplikt.
  • Vi försöker skapa trygghet genom att informera dig vad som ska hända och tillsammans med dig planerar vi för att du ska få en meningsfull tillvaro.
  • Vi sträver efter kontinuitet genom att vi utser en eller två kontaktpersoner till dig och försöker begränsa antalet personal runt dig. Vi har en personlig planering för dig och försöker passa tider.
  • Vi arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt, genom att vi följer kommunens riktlinjer och mål, har alltid dig i fokus.
  • Vi visar vår professionalitet: att vi personal har den kompetens du behöver. Vi är personliga utan att vara privata, fortbildar vår personal kontinuerligt och tar oss ny kunskap som vi också delar med till varandra.
  • Vi tar tillvara allas resurser och arbetar flexibelt med bra rutiner samtidigt som vi värnar om ett bra samarbete med dig. Vi har ett ekonomiskt tänkande vad det gäller dina och våra gemensamma resurser.
     

Personal

 

Vi som arbetar inom Valstagruppen är vårdbiträden och undersköterskor och  som arbetar ur ett helhetsperspektiv med inriktning mot personcentrerad  vård och omsorg. 

Kontaktperson

 

Inom Valstagruppen har du alltid en egen kontaktperson som kan ge extra stöd och som du kan vända dig till, när det gäller allmänna frågor och om vårt arbete.                                                                

Vid frågor om biståndsbeslut

 

Vid frågor om biståndsbeslutet ska du kontakta biståndshandläggare för det område du bor inom. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation