Sätunagruppen

Vi ansvarar för hemtjänst för personer som bor i Sätunaområdet i Märsta.

Vår målsättning är att ge dig en hög kvalitativ omvårdnad. Vi eftersträvar att ge dig bra service så att du känner dig trygg att bo kvar i din invanda miljö, även om du är i behov av mycket stöd och hjälp. Vår hemtjänst ska byggas på trygghet, respekt och kvalitet.

Personal

Vi som arbetar i Sätunagruppen är utbildade undersköterskor och vårdbiträden som arbetar ur ett helhetsperspektiv. Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du kommer att ha en egen kontaktperson i personalgruppen som kan ge dig extra stöd och som du eller dina närstående kan kontakta.

Mål

Våra mål är att ge god service och omvårdnad och vi arbetar efter Sigtuna kommuns gemensamma värdegrund som innebär att:
Du ska känna att du möts med respekt
Du ska känna dig trygg med personalen
Du ska ha en kontaktperson
Du ska känna att du kan påverka hur dina insatser som du är i behov av ska utföras.

Frågor

Har du frågor, synpunkter så är du välkommen att ta kontakt med  kontaktpersonen, gruppledare eller ansvarig chef.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation