Hälso- och sjukvård i Sigtuna kommun

 

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSO) utför hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden. På våra särskilda boenden finns läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att du ska kunna få stöd och service i hälso– och sjukvårdsfrågor. Deras uppgift är att tillsammans med dig planera, samordna och vid behov utföra insatser som du behöver hjälp med. En viktig utgångspunkt är att stödja och uppmuntra dig i din egenvård så långt som det är möjligt. Hjälpen är individuell utformad utifrån dina behov. Det vill säga att hjälpen som ges beror på vad just du behöver och inte kan utföra själv. Hälso- och sjukvårdspersonalen delegerar visst utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser till undersköterskor och vårdbiträden.

Medicinsk omvårdnad

Medicinsk omvårdnad kan vara att bedöma, samordna, planera och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser och samarbeta med andra vårdgivare. Den medicinska omvårdnaden innefattar även rådgivning och vägledning i hälso- och sjukvårdsfrågor. Specialistsjukvård utförs inte av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal utan av sjukvårdspersonal inom landstinget. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt. Vid behov får du hjälp med hantering av läkemedel. Vi är anslutna till E-dos systemet vilket underlättar läkemedelshanteringen. För att ge god och säker vård samarbetar vi i team och är anslutna till kvalitetsregister.

Sjukgymnast och arbetsterapeut

Hjälper dig att bibehålla eller återfå förmågor efter skada, sjukdom eller om du har ett funktionshinder. Vi arbetar enligt funktionsbevarande förhållningsätt vilket innebär att du får individuell hjälp att fortsätta att göra det du kan själv. Vi bedömer och förskriver vid behov individuella hjälpmedel anpassade för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns tillgänglig dagtid måndag till fredag.

Avgifter

Hälso- och sjukvård inom särskilt boende är avgiftsfri. Detsamma gäller för hembesök av läkare. För läkemedelskostnader och besök på sjukvårdsinrättning gäller apotekets och landstingets fastlagda avgifter. Förskrivningsbara hjälpmedel är kostnadsfria och ska återlämnas väl rengjorda till förskrivaren.

Synpunkter

Om du inte är nöjd med den medicinska omvårdnaden du får eller har synpunkter på omvårdnaden kan du vända dig till ansvarig personal, sjuksköterska eller ansvarig chef. Det finns även elektronisk länk på Sigtuna kommuns hemsida för synpunkter. Andra instanser i kommunen är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som har övergripande ansvar för god och säker vård. Denna har även ansvar för att, om så bedöms, göra anmälning till IVO om den enskilde utsätts för eller bedöms utsättas för, risk för skada.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation