Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Ymers särskilda boende.

Personer med demenssjukdom har möjlighet att ansöka och delta i dagverksamheten en eller flera dagar i veckan beroende på egna önskemål och behov. Målsättningen är att genom aktivering och social stimulans hjälpa personer med demenssjukdom att bibehålla funktioner, bryta isolering och få struktur i sin vardag. Dagverksamheten kan även fungera som avlastning för anhöriga.

Läs mer om hur du ansöker under rubriken "hur ansöker jag" till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer