Korttidsplats

Korttidsplatser finns integrerade i vissa av kommunens särskilda boenden.

Vi erbjuder korttidsplatser:

  • när du har ett tillfälligt ökat omvårdnadsbehov
  • när anhörig endast orkar åta sig en del av vårduppgiften (korttidsplats med regelbundna intervaller)
  • när anhörig av något skäl behöver avlösning

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer