Hemskogen

Hemskogen är ett särskilt boende för äldre, vackert beläget i en skogsbacke i utkanten av Sigtuna. Vi som arbetar på Hemskogen har brukarens välbefinnande som mål.

Lägenheterna

Hemskogen har 56 lägenheter om cirka 30 kvm. Fyra enheter med 8 lägenheter per enhet är demensboende, två enheter om vardera 12 lägenheter är för somatisk vård. Den utrustning som finns i  lägenheten när du flyttar in är kokvrå med spisplattor och litet kylskåp, en höj och sänkbar säng samt trygghetslarm. All övrig utrustning står du själv för. Ni betalar hyra enligt hyreskontrakt med Sigtuna kommun. Kontrakt på lägenheten får ni från Hemskogen vid inflyttning.  

Porten är låst mellan 18.00 – 06.30 ringklocka finns vid dörren.

Personal

På Hemskogen arbetar undersköterskor och vårdbiträden alla med ansvar som kontaktperson.Hemskogen har särskild natt personal.Sjuksköterska kan du nå genom omsorgspersonalen dygnet runt. Läkare kommer kontinueligt till Hemskogen som du kan lista dej hos om du så önskar. Arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar löpande med vardagsstöd och vardagsträning under kontorstid. På Hemskogen arbetar även en lokalvårdare, vaktmästare, administrativ assistent.

Kontaktperson, Genomförandeplan

Sigtuna kommun arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att du vid inflytt får en egen kontaktperson som tillsammans med dig utformar dina insatser du beviljats i en genomförandeplan.  

Måltider

Måltiden är en viktig del av vardagen. Maten ska vara god och näringsriktig, dukningen ska vara tilltalande och sällskapet trevligt. 

 

Aktiviteter, gemensamma utrymmen

 

På Hemskogen erbjuds dagliga aktiviteter. I den gemensamma salen anordnas gymnastik fem dagar i veckan, filmvisning, bingo, hjärngympa, frågesport m.m utbudet varierar utifrån önskemål. Musikunderhållning av varierat slag arrangeras kontinueligt.

Förtroenderåd

Förtroenderådet har möte 4ggr/år. Deltagarna är brukare, närstående, politiker pensionärsföreningar och personal. Förtroenderådet arbetar med att belysa och förbättra verksamheten på Hemskogen.

Telefonnummer

Gullvivan 08-591 269 90  
Linden 08-591 269 91  
Björken 08-591 269 89  
Eken 08-591 269 83  
Kastanjen 08-591 269 85  
Rönnen 08-591 269 86  
Administrativ assistent 08-591 269 82  
Besöksadress: Hemskogen  
  KarinHansdottersväg2  
  193 31 Sigtuna  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation