Arhem

Verksamheten

 

Arhem är ett särskilt boende för personer med demensdiagnos.

På Arhem finns nu totalt 80 lägenheter, varav 71 platser är för permanent boende och 9 platser är kortidsplatser och 9 platser är på en finsk enhet.

För att bo hos oss krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

För att du ska vara nöjd och trivas, krävs att våra tjänster utförs med kvalitet. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap. Det betyder att du får en särskilt utsedd och namngiven person som har huvudansvaret för att arbetet anpassas så mycket som möjligt utifrån dina behov och önskemål samt håller kontakt med dina anhöriga.

Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antal personer som deltar i den individuella omvårdnaden. Vi eftersträvar alltid att skapa goda relationer och förtroende mellan dig och våra medarbetare. Vi erbjuder en trygg omvårdnadsmiljö utformad efter dina behov och förutsättningar. För att det ska vara möjligt upprättas en genomförandeplan, där kontaktperson tillsammans med dig och/eller dina anhöriga, formulerar dina behov och önskemål. Vi arbetar efter Sigtuna kommuns gemensamma värdegrund.

Finsk enhet

Den finska enheten har nio platser för finsktalande personer med demenssjukdom. På enheten finns finsktalande personal och enheten har en finsk inriktning, till exempel vad det gäller mat och aktiviteter och kultur. Vi arbetar med att bevara de finska traditionerna 

Lägenheten

Du möblerar och utrustar din lägenhet själv. Det som ingår i hyran är säng och trygghetslarm.

Solgläntan

 I samlingssalen Solgläntan kan du delta i de olika aktiviteter som erbjuds Vi har bl.a. Bingo, gymnastik, frågesport, filmvisning, musikunderhållning mm. Utbudet varierar. 

Fotvård och frisör

Vi har en mindre frisörsalong där vi har möjlighet att boka tid till fotvårdare eller frisör om du så önskar. Det bekostar du själv och betalas enklast med faktura. 

Personal

På Arhem arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Vi har bemanning dygnet runt, vi har också tillgång till läkare och sjuksköterska dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar dagtid alla vardagar. 

Hälso- och sjukvård

Hälso – och sjukvårdsorganisationen (HSO) utför hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden.

Sigtuna kommun har avtal med Familjeläkarna AB om läkarinsatser på våra särskilda boenden. Om du väljer dem som husläkare kan du få hembesök efter behov.

Vi har avtal med Oral Care som innebär att du en gång/år erbjuds munhälsobedömning av tandhygienist. 

Förtroenderåd

Förtroenderådet har möte 4 gånger per år. Deltagare är brukare, närstående, politiker, pensionärsföreningar och personal. Förtroenderådet arbetar med att belysa och förbättra verksamheten på Arhem. 

Synpunkter

www.sigtuna.se finns ett webbformulär för synpunkter. Vi ser alla synpunkter och förslag som positiva då dina synpunkter är viktiga för att vi ska ha möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Kontaktuppgifter 

Besöksadress:  Solbrinken 12

Postadress:  195 32 Märsta

Fax : 08 592 517 98

 

Telefonnummer 

Enhetschef    Annika Davidsson    08-591 268 35

Biträdande enhetschef Evelina Arnold 08-591 268 36

Biträdande enhetschef Pärnilla Wandlandt 08-591 268 45 

  

Västra Sidan 

Enhet 1                      08-591 268 31

Enhet 2                      08-591 268 32

Kortidsenhet               08-591 268 46

Enhet 8                       08-591 268 37

 

Östra Sidan  

Enhet 3                               08-591 268 33

Enhet 4                               08-591 268 34

Enhet 5   Finsk enhet         08-591 268 42

Enhet 6                               08-591 268 43

Enhet 7                               08-591 268 44 

 

HSO Expedition    08-591 268 36

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation