Boende för äldre

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Den enskilde ska kunna bo kvar livet ut.

Läs om våra boenden i menyn till vänster.

Ansöka om särskilt boende
Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan ansöka om särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Du ansöker via din biståndshandläggare. Läs mer om hur det går till att ansöka om särskilt boende under rubriken "hur ansöker jag" till höger.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer