Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan

2015 antog Sigtuna kommun en plan för hur äldreomsorgen ska utvecklas de närmaste 10 åren. Äldreomsorgsplanen kommer att revideras årligen. Du hittar planen med bilagor här.

Äldreomsorgsplanen

Bilagor till äldreomsorgsplanen

Under äldre(riks)dagarna har kommunens äldre fått möjlighet att ge sina synpunkter på äldrevården.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation