Lönepolitik

Vår värdegrund

Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som lätt kan rekrytera och behålla personal. Vår lönepolitik ska vara tydlig, lätt att förstå och bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och anställda.

Lönepolitik

Vi som arbetar i Sigtuna kommun ska ge kommuninnevånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad, bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan