Lokalt samverkansavtal

LAMAMBA

Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna samverkar enligt ett gemensamt tecknat lokalt kollektivavtal som baserats på den centrala överenskommelsen FAS 05 - Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan.

Avtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan ska ske inom kommunen och betonar vikten av inflytande och delaktighet för alla medarbetare genom samverkansgrupper och arbetsplatsträffar.

Det förväntas att medarbetarna tar ansvar, deltar i och bidrar till verksamhetens resultat.

Chefer är ansvariga för att intentionerna i avtalet efterföljs och att arbetsplatsträffar och samverkansgrupper präglas av öppenhet och samarbetsvilja.

 


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument