Ledarskap

Vår utgångspunkt är att ett gott ledarskap kännetecknas av ledarens förmåga att tolka och genomföra politiska intentioner och beslut, svara för kvalité och måluppfyllelse samt få medarbetare att känna arbetsglädje och delaktighet.

Ledarskapsprogram

Ledarskap är samspel mellan chef och medarbetare. Genom utveckling och ledarskapsdagar vill vi ge våra ledare möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Vår målsättning är att skapa förutsättning och träningsmöjligheter för att du som chef ska kunna utöva ett ledarskap för hälsa och kompetens.

Ledarskapsutveckling i Sigtuna Kommun

Ledarskap och ledarutveckling är en av kärnfrågorna i Sigtuna kommun. Ledarskap har stor betydelse för medarbetarnas engagemang, skapande av ett hälsosamt arbetsliv och hur vi lyckas rekrytera framtida kompetens. Chefer är företrädare för kommunen som arbetsgivare och alla chefer ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till medarbetare och uppdragsgivare. För att våra chefer ska kunna fungera väl som chefer i vår organisation satsar vi på deras utveckling. 

Välkommen som chef i Sigtuna kommun!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan